Predávame obchodné závažie IV. a V. rádu od 1g až po 20kg